Η Sponsorvalue Ελλας Α.Ε. πραγματοποιεί στοχευμένες ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της.

Οι συγκεκριμένες έρευνες είναι προσανατολισμένες στο χώρο του αθλητισμού και του αθλητικού κοινού και έχουν σαν στόχο την βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς φιλάθλων και μη. Μέσα από την επεξεργασία των ευρημάτων και των συμπερασμάτων που προκύπτουν, συμβάλλουμε στον επανασχεδιασμό και την βελτίωση της Χορηγικής και Marketing στρατηγικής των πελατών μας.

Είδη ερευνών που πραγματοποιούνται διεθνώς:

Sponsorship Impact Monitoring
Παρακολούθηση τάσεων, βελτιστοποίηση
Endorsement Check
Αξιολόγηση, επιλογή, παρακολούθηση
Segmentation
Προφίλ κοινού: δημογραφικά, ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερες ανάγκες
Event Research
Βαθμός engagement, αποτελεσματικότητα activation της χορηγίας
The Brand in Focus
Αναγνωρισιμότητα χορηγίας και αντιλήψεις κοινού, βαθμός επίδρασης